Berettermodellen

Berettermodellen

I dag skal vi snakke om berettermodellen. Med den er det nemmere at udforme din (skønlitterære) bog, så du ved, hvad der skal til for at holde læserens interesse fanget.

Berettermodellen er vigtig for at holde styr på din historie, så du ikke mangler at udfylde nogle tomme huller i historien. Din læser må godt tænke over bogen efterfølgende, men hvis han undrer sig over, at person x gjorde noget, som på ingen måde hænger sammen med, hvordan resten af historien har udformet sig, og der aldrig kommer nogen forklaring på personens opførsel, mangler der ganske enkelt noget i historien.

Her er en gennemgang af berettermodellens forskellige faser: 

 • Anslag
  Her skal du fange din læsers opmærksomhed. Allerede fra starten skal nysgerrigheden pirres, så man får lyst til at læse videre. 
  Der skal være en antydning af bogens tema, så man får en fornemmelse af, hvad den handler om.
 • Præsentation
  Her går du i gang med at præsentere dine hovedpersoner, deres liv og den verden, de lever i. Foregår det i nutiden? Foregår det i en by? Man kan sige, at det er de generelle kerneoplysninger, så vi ved, hvem vi har med at gøre, hvor det er henne, og en lille snert af bogens konflikt. 
 • Uddybning
  Her uddybes karaktererne, så vi lærer dem bedre at kende og begynder at få kendskab til deres indbyrdes relationer. Der kommer mere kød på konflikten, og det begynder at blive klart, hvorfor personerne agerer, som de gør. 
 • Point of no return
  Konflikten er eskaleret, og det er ikke længere muligt for bogens hovedpersoner at vende om. Man kan sige, at rutschebanen er i fuld gang, og at ingen kommer af, før turen er færdig. 
 • Konfliktoptrapning
  Her bliver det fulde omfang af konflikten afsløret. Det er nu, hovedpersonen skal træde i karakter.
 • Klimaks
  Toppen af spændingskurven er nået, og det er nu, den endelige kamp skal stå med lykkelig eller ulykkelig udgang til følge. 
 • Udtoning
  Historien kan rundes af, og alle ånder lettet op. Karaktererne kan gå tilbage til deres gamle liv, hvis de da ikke har indset, at det er på tide at begynde på en frisk. 

Hvordan kan du bruge berettermodellen, når du skriver en fagbog?

Det kan være svært at sætte den ned over en fagbog, det er vi godt klar over. Så til dig, der skriver en fagbog, vil vi anbefale at tage de elementer ud fra berettermodellen, der giver mening for dig. Anslag og præsentation kan sagtens bruges på en fagbog. Fortæl læseren, hvorfor din bog er vigtig, og hvilken forskel den kan gøre. Uddybning kan være forskellige fortællinger fra andre, du har hjulpet, snakket med, der har brugt din service. Hvad der nu passer ned over din fagbog. Udtoning kan også bruges, din bog skal afsluttes, og der skal bindes en afsluttende sløjfe. Når du skriver din fagbog, skal berettermodellen ikke være bogens struktur, men en guide, du kan arbejde efter.