Faste sider i en bog

Faste sider i en bog

Når du skriver en bog, er der nogle sider, der altid går igen. Det er ligemeget, om det er en fagbog eller en skønlitterær bog. Disse sider er der altid.

De faste sider

Titelside
Tom side 
Dedikation / Kolofon / Copyright
Tom side eller en mulig indholdsfortegnelse

Første kapitel starter altid på højre side. Det er mest læsevenligt, når læseren sidder med din bog. Du kan selv se efter, hvis du slår op i én af de bøger, du har på hylden. Det første kapitel starter altid på højre side.

De forskellige sider

Lad os gennemgå de forskellige sider, én for én. Husk, at rækkefølgen af disse sider kan være forskellig fra bog til bog. Én ting ligger dog fast: titelsiden kommer som den første i bogen.

Titelsiden er den første side til højre, når du slår op i en bog. Her ser du igen titlen på bogen sammen med forfatterens navn og forlaget. Så er der ingen tvivl om, at læseren har fat i den rigtige bog.

Så kommer der som oftest en tom side, det er en venstre side. 

Har du en dedikation i din bog, vil den oftest komme nu som en selvstændig side. Nogle vælger at have dedikationen på samme side som kolofonen. Er du i tvivl om, hvad en kolofon er, så kan du blive lidt klogere på det her. Det kan nemlig også være forskelligt, hvad der står i den, men den har nogle elementer, som er faste gengangere.

Efter kolofonen vil der i en skønlitterær bog komme en tom side, og så starter kapitel 1 på en højre side. Er det en fagbog, vil indholdsfortegnelsen komme nu. 

Hvorfor de tomme sider?

De tomme sider kan virke som unødvendigt fyld, men de er med til at give læseren en god læseoplevelse. De gør det lettere for dig at komme godt i gang med din bog, så du skal ikke se dem som spild. De er med til at gøre din bog god.