Handelsbetingelser for GladGlad I/S

GladGlad I/S – CVR: 41387858 – Mail: hej@gladglad.dk – Telefon: 4283 7145

1 Anvendelse

1.1 Disse handelsbetingelser er gældende for aftaler indgået med GladGlad I/S.  

1.2 Når du som kunde indgår en aftale med GladGlad, sker det i overensstemmelse med de hér beskrevne betingelser, med mindre andet er aftalt mellem parterne. Hvis der indgås en aftale om fravigelse af specifikke vilkår, er de resterende handelsbetingelser fortsat gældende.

2 Ydelser

Korrekturlæsning
Grafisk opsætning
Lydbog

2.1 Ydelser købt hos GladGlad er unikke og udarbejdede udelukkende til den enkelte kunde.

2.2 Såfremt kunden bestiller flere ydelser, leveres disse som en samlet levering, med mindre andet er aftalt.

2.3 Når en aftale er indgået, kan den ikke fortrydes, da vi er gået i gang med opgaven og dermed vil opleve et hul i kalenderen, som det ikke altid vil være muligt at udfylde med en anden kunde. 

3 Køb

3.1 Køb af ydelser hos GladGlad kan ske ved bestilling på e-mail, telefon eller personlig samtale. Andre former for skriftlige eller mundtlige bestillinger godtages ligeledes.

3.2 Der er ingen fortrydelsesret for kunden, da GladGlad specialfremstiller hver ydelse til kundens behov. Bestillingen er altså bindende.

3.3 Kunden modtager en ordrebekræftelse i forbindelse med bestillingen. Hvis kunden har rimelige ændringer, skal disse meddeles til GladGlad indenfor 24 timer efter bestillingen. Det er dog ikke muligt at afbestille en serviceydelse jf. punkt 3.2.

3.4 Alle priser, der fremgår af websitet eller korrespondance, er angivet eksklusiv moms.

3.5 GladGlad er ikke ansvarlig for kundens eventuelle fejl ved bestilling. Har kunden angivet forkerte oplysninger eller krav, kan vedkommende ikke forlange rettelser.

4 Levering

4.1 Levering af ydelser købt hos GladGlad sker som udgangspunkt via e-mail. Den producerede ydelse sendes som den filtype, der skal bruges.

Filformater vi leverer i og arbejder med:

Korrekturlæsning – word (docx)
Grafisk opsætning – pdf
E-bog – ePub
Lyd – mp3-fil

Anden leveringsmetode kan dog aftales, jf. punkt 4.3.

4.2 Tekster deles med os enten via Dropbox eller mail.
Billeder og alle former for illustrationer deles med os via Dropbox eller mail. 

4.3 Såfremt kunden ønsker en anden leveringsform, skal dette fremgå i bestillingen. I tilfælde, hvor speciallevering medfører ekstra betaling, orienteres kunden om det i forbindelse med bestillingen.

4.4 Ved aftalens indgåelse bliver der bestemt, hvornår produktet skal være færdiggjort (produkt: korrekturlæst tekst, opsat bog, lydfil til lydbog). Det er vigtigt at GladGlad får materialet i aftalt tid, ellers kan deadline ikke overholdes.

4.5 Hvis kunden ikke selv udtrykker ønske om en særlig leveringsdato, vil GlasadGlad fastsætte denne indenfor en rimelig tid. Denne vurdering foretages udelukkende af GladGlad.

4.6 Der læses korrektur én gang, og efterfølgende foretages der rettelser ud fra denne. Ønskes der flere korrekturgange, skal dette aftales inden opgavens begyndelse.

4.7 I forbindelse med det grafiske er der i bogopsætningen én korrekturgang, og efterfølgende foretages rettelser ud fra denne. Det er derfor vigtigt, inden den grafiske opsætning sættes i gang, at det er tydeliggjort i teksten, hvad der ønskes som overskrifter, underoverskrifter, citater og andre former for fremhævning af tekst, der ikke er brødtekst. 

4.8 Opsætning af omslaget vil ske i samarbejde mellem forlag, forfatter og GladGlad, så manuskriptet får det ønskede udseende. Der vil være tre korrekturgange på denne, så vi er helt sikre på, at den er som ønsket. Det skal inden opgavens start gøres klart, om GladGlad skal stå for det grafiske udseende på bogen, eller om forlaget leverer billede/grafik til omslaget. Al tekst til omslaget skal sendes til GladGlad, som læser en enkelt korrektur på den. GladGlad leverer en trykklar fil, der er lavet efter ønske fra dét trykkeri, hvor bogen skal trykkes. Derfor er det også vigtigt, at GladGlad bliver informeret om, hvilket trykkeri der skal bruges. GladGlad kan ikke trykke bogen.

5 Pris og betaling

5.1 Fakturaen for ydelsen fremsendes elektronisk ved aftalens indgåelse (inden GladGlad går i gang med opgaven). Kunden skal betale for ydelsen senest 8 dage, efter regningen er fremsendt. Såfremt kunden ønsker ændringer eller tilføjelser til sin tekst efter levering, udskydes forfaldsdagen ikke.

5.2 Det er udelukkende kundens ansvar at holde sig orienteret om regningens fremsættelse. Forfaldsdatoen udskydes således ikke, såfremt regningen er havnet i spam-folderen eller på anden måde er bortkommet.

5.3 Betalingen sker ved opgavens start. Fakturaen skal betales indenfor 8 hverdage fra modtagelsen af denne. Alle priser er eksklusiv moms og i danske kroner.

5.4 Såfremt kunden ikke overholder sine betalingsforpligtelser, vil GladGlad fremsende et rykkergebyr på 100 kroner og kræve renter på 7% om måneden, indtil kunden har betalt for sine ydelser. 

6 Kundetilfredshed

6.1 Såfremt kunden ikke mener, at det leverede lever op til aftalen, skal kunden gøre indsigelse senest 3 dage efter levering. Efter denne frist betragter GladGlad det leverede som accepteret.

6.2 GladGlad forbeholder sig retten til at afvise at gennemføre rettelser eller ændringer, som er urimelige eller kræver brug af uforholdsmæssige ressourcer i forhold til prisniveauet for den konkrete opgave. Denne vurdering foretages udelukkende af GladGlad.

7 Ophavs- og brugsret

7.1 Kunden har ubegrænset ophavs- og brugsret til det leverede, som kunden har betalt for.

7.2 Såfremt kunden ikke betaler det fulde beløb for ydelserne inden forfaldsdatoen, opnår kunden ikke ophavs- eller brugsret, før den oprindelige faktura og de påløbende omkostninger er betalt. Hvis kunden benytter sig af teksten før betalingen, anses det som et brud på GladGlads ophavsret til ydelsen, hvorfor kunden vil blive krævet erstatning.

7.3 I det øjeblik, kunden accepterer det fremsendte, er kunden alene ansvarlig overfor tredjemand for indholdet og eventuelle fejl, ukorrektheder eller mangler i teksten.

7.4 GladGlad tager ingen ejerskab over bogen og dens indhold, men skal skrives i kolofonen under korrekturlæsning og/eller opsætning. 

8 Datasikkerhed og håndtering

8.1 GladGlad er forpligtet til at behandle kundens data med fortrolighed og diskretion.

8.2 GladGlad er forpligtet til at beholde kundens producerede ydelser i systemet i 30 dage i det tilfælde, at kunden mister sit eksemplar.

9 Handelsbetingelsernes gyldighed

9.1. Disse handelsbetingelser er de aktuelle betingelser og vilkår for GladGlad. Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre dem. For kunden gælder de handelsbetingelser, som var gældende i déet øjeblik, bestillingen blev foretaget og accepteret af GladGlad.

Gældende lov og værneting.
Alle stridigheder skal afgøres ved dansk lov og dansk domstol.

close

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.