Karakteropbygning

Karakteropbygning

Det er vigtigt at have styr på karaktererne i éns historie. Det er dem, læseren skal kunne spejle sig selv i, da de skal følges med dem og være sammen med dem igennem hele bogen. Derfor er det vigtigt, at du lægger noget arbejde i selv at komme til at lære dem rigtig godt at kende.

For at komme rigtig godt i gang med at få udviklet nogle rigtig gode karakterer til din bog, kan du stille dig selv følgende spørgsmål:

  • Hvorfor er denne figur vigtig?
  • Hvad kan vedkommende gøre for plottet?
  • Hvorfor dukker den pågældende karakter op på lige dét tidspunkt, vi møder vedkommende?

Derfor er det vigtigt at skrive baggrunden for karakteren ned. Det kan du blandt andet gøre ved hjælp af vores karakteroverblik.

Det er også vigtigt, at du tænker over, hvad der er ‘nice to know’ om din karakter, og hvad der er ‘need to know’. Det er ikke al din baggrundsviden om karakteren, du behøver skrive i bogen. Læseren behøver ikke vide alt.

Al den viden, du har om karakteren, kan komme løbende i historien, efterhånden som det er relevant. I den forbindelse er der to ting, du skal tænke over:

  • Det overfladiske: Udseende, tøjstil, bevægelser.
  • Følelsesliv: Særheder, hvad bevæger personen?

Med andre ord er der tale om alt dét, der skaber en personlighed i din karakter.

På samme måde som i virkelighedens verden, så er vores førstehåndsindtryk også gældende om fiktive personer. Derfor er det vigtigt, at du gør dig det klart, om din karakter er en helt eller antihelt. Hvordan vil du gerne have, at læseren skal forholde sig til karakteren og dermed historien?

I udviklingen af en karakter skal du også tænke over vedkommendes sprogbrug. Er der nogle faste vendinger han/hun bruger? Nogle bestemte ord, der bliver sagt igen og igen? Er det en karakter, der bander meget, eller har en dialekt, der kan være svær at forstå? Vores sprogbrug er en del af vores karakter, og derfor er det vigtigt, at du har tænkt over dette og får det indarbejdet i historien.

Skal du skabe den perfekte karakter? Det kan være virkelig fristende at gøre karakteren fejlfri, men det vil sandsynligvis gøre din historie kedelig, da der ikke er nogen, som er fejlfri. Derfor er svaret nej! Du skal ikke skabe den perfekte karakter. Det perfekte er kedeligt. Karakteren virker ikke ægte uden at have nogle mindre flatterende personlighedstræk.

Det er vigtigt, at du selv forstår den historie, du skriver, og at du forstår den ramme, du skaber for historien og dens persongalleri. Jo mere levende, den virker, jo nemmere får du ved at fange din læser.