Tips & Tricks

Nogen / Nogle

Nogen / Nogle

Nogen / Nogle Ord, som lyder ens, der ikke betyder det samme, er en evig kilde til dumme fejl i det danske skriftsprog, for når ordene udtales ens, kan det være træls, at de staves forskelligt. To af disse ord er ”nogen” og ”nogle”, og det er især ”nogle”, at nogle...

Vist / Vidst

Vist / Vidst

Vist / Vidst En ofte forekommende skriftlig sprogfejl omhandler brugen af ordene ’vist’ og ’vidst’. Når man udtaler dem, lyder de fuldstændig ens, men der er stor forskel på de to ords betydning, og i dette indlæg vil jeg forsøge at gøre rede for denne forskel. ...

Jeg / Mig

Jeg / Mig

Jeg / Mig ”Hvem skal i biografen?” ”Det skal mig og Kai”.”Det hedder det ikke. Det hedder ’Kai og jeg’” Vi har nok alle hørt noget lignende fra vores forældre i løbet af opvæksten, og det er noget, der siden har siddet utroligt godt fast i mange af os. Dog er det værd...

Af eller ad

Af eller ad

Af eller ad Skal man bruge af eller ad? Det er faktisk én af de mest ofte forekommende fejl i det danske sprog. I det talte dagligdagssprog udtales begge ord på samme måde, hvilket nok er én af grundene til, at det for mange er svært at finde ud af, hvornår man skal...

For / Får

For / Får

For / Får Skal man bruge for eller får? Det er et ofte forekommende problem for en del mennesker. Her vil vi prøve at give dig nogle simple råd til at lære at kende forskel på de to ord. Verbum Lad os starte med får. Dette ord er nutidsform af at få. Det er med andre...

At eller og

At eller og

At eller og Når man hører folk tale, kan det være meget svært at høre, om der bliver sagt ”at” eller ”og”, da begge ord oftest erstattes af en slags kort å-lyd, hvilket kan gøre det vanskeligt at finde ud af, hvornår man skal bruge det ene eller det andet ord på...

Sammensatte ord

Sammensatte ord

Sammensatte ord Sammensatte ord er nærmest blevet en by i Rusland for mange mennesker, men det er faktisk ikke en uvæsentlig del af det danske sprog. I nogle tilfælde kan sætningens betydning endda blive en helt anden, når man ikke sætter ordene sammen. Eksempel 1 ”Jeg har fanget en rød spætte” eller ”Jeg har fanget […]

Hans/hendes/sin/sit

Hans/hendes/sin/sit

Hans/hendes/sin/sit Ofte forekommende sprogfejl kan være svære at få bugt med, og nogle af dem kan desværre ændre betydningen af en sætning til noget helt andet. Om det skal hedde hans/hendes eller sin/sit, er én af de mere hyppige sprogfejl blandt vi danskere. ...

Ligger/Lægger

Ligger/Lægger

Ligger/Lægger. Disse to verber volder mange mennesker stort besvær, så hvordan er det nu lige, at man får styr på dem? Det er faktisk ikke helt så svært, som man lige tror. Når man ligger, er der tale om en passiv handling: ”Jeg ligger på sofaen”. Til gengæld er der...

Nutids-r

Nutids-r

Nutids-r Nogle ord i det danske sprog lyder fuldstændig ens, når man udtaler dem, hvad enten det drejer sig om infinitiv form (navnemåde) eller præsens (nutid). Det er for eksempel ord som køre/kører, ændre/ændrer og lære/lærer. De udtales på den samme måde, og det kan være svært at finde ud af, hvornår det hedder det […]

Få styr på dine kommaer

Få styr på dine kommaer

Få styr på dine kommaer Hvorfor er det nu lige så vigtigt at huske at sætte de dumme kommaer? Det er det, fordi de er med til at give læseren en bedre forståelse af din tekst og dens indhold. Uden kommaer kommer din tekst til at fremstå unødigt rodet og forvirrende,...