Worldbuilding

Worldbuilding

Skal du til at skrive en stor episk fortælling, hvor handlingen er sat i en anden verden, så er det vigtigt at huske på, at en verden ikke kun er et kort og naturen. Det er også kultur, økonomi, klima, religion, kunst, politik og alle de forskellige sociale forhold.

Du skal bygge din verden op for dine læsere. Derfor er det vigtigt, at du bruger detaljer, men heller ikke for mange, så det bliver kedeligt at læse. Det er vigtigt at du gør dig tanker om, hvad er nice-to-know og hvad er need-to-know, for at læseren forstår din verden.

Derfor skal du, når du bygger din verden op, stille dig selv en masse spørgsmål og huske dine svar, så der hele tiden er noget at bygge videre på. Det kunne være, hvordan hilser de på hinanden i min verden? Hvordan er magtstrukturerne?

Når du stiller dig alle dine spørgsmål, er det også vigtigt, at du gør dig tanker om, hvilke detaljer du vil sætte fokus på, og hvilke der er vigtige at sætte fokus på.

GKPØSRVKH

Et skønt lille huskeord, der er helt umuligt at udtale, men det er de emner, du skal have styr på, når du bygger din verden. 

Lad os gennemgå dem sammen.

Geografi

Hvor er vi? Hvordan ser landet ud, er det ved havet, i skoven osv.? Husk, det er vigtigt, at det giver mening for din historie, men også for de ting, der sker i din historie. Skal der bygges mange både, er det vigtigt, at det både er ved vand, men også at der er skov, så der er træ til at bygge skibe med.

Klima

Når du vælger din verdens klima, er det mere end dagens vejr. Klimaet kan drive et folk. Der er forskel på at lave et sted, der er frodigt og fuld af mad, og så en ørken. Derfor er det også noget, du skal tænke på.

Politik

Hvordan bliver din verden ledet? Er det et kongedømme, eller er det en præsident eller enehersker, der leder dit land? Er det alle kvinderne der bestemmer, eller er der et øråd, der bestemmer, hvem der må blive, og hvem der skal forvises?

Økonomi

Hvordan er landets økonomi? Hvordan tjenes der penge, og betales der regninger? Er der mønter, eller betaler de med kram? Husk, at alt laves af nogen.

Social

Er folket undertrykt, glade, kede af det? Hvordan bliver folket behandlet? Hvad laver de, når de skal have det sjovt? Hvordan fejrer de livets store øjeblikke? Alt det skal du huske at have en plan for. 

Religion

Er der en religion i din verden, måske flere? Eller tror de på nisser og guder? Er religionen skyld i krigen? Religion kan have en stor eller lille rolle i din verden.

Videnskab

Hvordan tænkes der i din verden? Er der en anderledes kalender? Fejrer de fødselsdage. Er der mange forskellige uddannelser? Er der alkymister? Det er ofte en meget væsentlig ting i en ny verden, du bygger op.

Kunst

Hvordan ser din verdens arkitektur ud? Bor de i små jordhuler eller i store hytter? Har de kunst? Spiller de musik, og hvis ja, hvilken form for musik spiller de? Danser de? Skriver de bøger og hvilke? Hvordan tjener kunstnerne penge? Danser de for mad eller?

Historie

Hvad er der sket, før din historie starter? Er det vigtigt for din verden og fortælling? Her er det vigtigt at huske, at du ikke skal skrive alt ned i din tekst. Tag det med, der er relevant. Husk dog på, at det stadig er relevant for din historie.

Du behøver ikke svare på alt, men det er vigtigt, at du tænker over det. At bygge en helt ny verden tager tid og er et stort arbejde.

God worldbuilding.